دریاچه نارنجی

یا آبی، یا هرچه...

دریاچه نارنجی

یا آبی، یا هرچه...

دریاچه نارنجی

من مدعی نیستم.
+عبارت های داخل کوتیشن، نقل قول هستند.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۲۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

تنها دوای دردهای ارتباطی آدم ها: بی تفاوتی.

شاید بعدا یک روزی به منصوره گفتم که من هم مثل خودش اسفندی هستم. باید بداند که من اولین بار آن چنان که باید، توی اسفند جنوب متولد شدم.

"لا یمکن الفرار من حکومتک"

خوشبختانه البته.

کانه مردها، یک نفر باید دائم تر و خشکم کند.

آن روزها،

مرگ از شما فرار می کرد

این روزها،

ما از مرگ فرار می کنیم..

+کتاب "مرگ از من فرار می کند" در مورد شهید چمران رو دوست داشتین بخونین.

این را هم دوست داشتید ببینید:

http://www.aparat.com/v/6QBuX

می دانی؟ آدم خواب را می شود بیدار کرد، کسی که خودش را به خواب زده را نه.

کار به جایی می رسد که نمی شود گفت هر کسی از یک دید و زاویه ای نگاه می کند.

یک عده سقف دیدشان، جلوی دماغشان است.

نکته چهارم: محبت، مهربانی بی توقع است.

تمرین چهارم: یا به کسی محبت نکن، یا وقتی محبت کردی توقع تشکر و جبران نداشته باش.

وقتی یک نفر از مرگ حرف می زند یک لحظه احتمال بدهید حال خوشی دارد. نمیخواهد خودکشی کند. نمیخواهد بمیرد تا خلاص شود. مرگ را عاشقانه، یهویی دوست دارد.

شما بزرگ ترها...دارید مرا به مرز جنون می کشید با رفتار ضد و نقیضتان.