دریاچه نارنجی

یا آبی، یا هرچه...

دریاچه نارنجی

یا آبی، یا هرچه...

دریاچه نارنجی

من مدعی نیستم.
+عبارت های داخل کوتیشن، نقل قول هستند.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۲۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

خوبی نسل ما این است که آن قدر عجایب دیده ایم که دیگر هیچ چیز متعجبمان نمی کند.

ظلم، ظلم، ظلم، قلبم فشرده می شود از آدم هایی که انگار به معاد موقوف نیستند.


خدا برای همه مان قصه ای نوشته.

قصه های ما، چیزی شبیه قصه ی پیامبرانند. قصه ی نوح و کشتی، قصه ی یونس و ماهی، قصه ی یوسف و پادشاهی، قصه ی یعقوب و درد دوری. منتهی به نظر می رسد قصه ها با گذشت زمان پیچیده تر نشده اند. می خواهم بگویم اگر به نظرمان قصه ی ذبح اسماعیل ساده است، زندگی خودمان شاید اسماعیلی داشته باشد که باید ذبح شود. شاید خیلی از ما در شکم ماهی اسیر شده ایم. شاید مثل یعقوب منتظریم. دوست دارم فکر کنید به اینکه قصه ی ما، توی عصر تکنولوژی، توی سیاست عجیب و استراتژی قدرت های برتر دنیا، گم نشده است. فکر کنید به اینکه قصه ی ما به سادگی قصه ی آدم است. ولی ما چون افتاده ایم توی قصه، فکر می کنیم خیلی سخت است. فکر می کنیم قصه ی ما قصه ی بغرنجی است که خدا هم توی حلش مانده. این فکر ما آدم هاست. ماییم که فکر می کنیم همه گوش به فرمان ما ایستاده اند. نه جانم، خبری نیست. تو هم مثل بقیه. مثل همان یوسف- اوج اوجش. گاهی در تصرف و محاصره، انگاری توی شعب ابی طالب. گاهی در اوج پیروزی، کانه فتح مکه. قصه همان قصه است. منتهی فضا فرق کرده. منتهی مثل نوح هر لحظه مورد تمسخری. منتهی مثل یوسف بقیه پاکی ات را نمی فهمند. منتهی شاید مثل یونس، اشتباهی ازت سر زده و تاوانش را باید در تنهایی شکم ماهی بدهی... .


#طولانی ترین

به یک هفته خواب بی وقفه نیازمندیم.

هر کس شرایطش را دارد و مایل است، اعلام کند جاهامان را عوض کنیم.

اگر می خواهید یک نفر را بشناسید، یعنی بفهمید با خودش چند چند است، سوال های اساسی را بدون هیچ مقدمه ای ازش بپرسید. مثلا هدفش از زندگی، رشته ای که می خواند، یا نظرش در مورد یک مساله کلی مثل شیوع تکنولوژی. آدم ها خودشان را زودتر از آن که فکرش را بکنید لو می دهند.

دارم به این نتیجه می رسم که اگر با خدا بیامرز الاغ پدر بزرگم مذاکره کرده بودیم تا حالا یک نتیجه ی مثبتی حاصل شده بود.

#سیاسی

#بی ادبی

تو را نبوسیده، گذاشتم کنار.

همیشه -حتی اگر آب از سرت گذشته- یک راه برگشتی باقی بگذار. 

آدم ها فقط وانمود می کنند فراموش کرده اند.

شاید خیلی مضحک به نظر برسد ولی هنوز هم به اندازه هفت سالگیم، وقتی برایم مسواک می خرند ذوقی دارم که اصلا حد ندارد.

بر عکس بقیه که بهتان توصیه می کنند بی چشمداشت به کسی محبت نکنید که سرتان کلاه می رود، من توصیه می کنم یک وقت هایی به آن ها که توی حاشیه ی زندگیتان هستند بی محابا محبت کنید. شاید همان فرد توی حاشیه، محتاج محبت فقط یک نفر باشد، و آن یک نفر شما باشید.